Zur Navigation | Zum Inhalt
Rast vanjskog duga odbija investitore PDF Ispis E-mail
Autor Bonline   
U najnovijem izdanju publikacije International Risk & Payment Review koja obuhvaća rizike poslovanja u 132 države svijeta, najstarija bonitetna kuća na svijetu, Dun & Bradstreet i dalje Hrvatsku svrstava u zemlje sa blagim rizikom ulaganja.

Rejting se promijenio u četiri zemlje. Bangladešu, Zambiji i Filipinima se poboljšao, dok se Španjolskoj snizio te jednak rejtingu Hrvatske.

U regiji i dalje najbolje prosperira Slovenija koja spada u zemlje sa niskim rizikom ulaganja. Slijedi Italija sa blagim rizikom, te Albanija, Makedonija i Srbija sa umjerenim rizikom i naposlijetku BIH sa vrlo visokim rizikom ulaganja.

D&B se u ovomjesečnom izvještaju osvrće na proračun usvojen krajem studenog u kojem vlada planira ekonomski rast od 1,5% u ovoj godini, te deficit od 4,3% BDP-a. Konkretno, proračun je zamišljen tako da troškovi budu jednaki onima u 2010. godini. Glavni dio biti će mirovine i plaće u javnom sektoru, a kako bi se pokrio manjak planira se zaduživanje od 20,6 milijardi kuna. Iako vlada nebi trebala imati problema sa posuđivanjem novca na tržištu kapitala, rast vanjskog i javnog duga te nedostatak plana fiskalne konsolidacije povećati će troškove posudbe tog novca i povećati averziju prema riziku investitora prouzročenu dužničkom krizom u eurozoni. D&B također smatra da je proračun napravljen pod velikim utjecajem nadolazećih izbora, te se vlada nije upustila u restriktivniju poreznu politiku i provođenje strukturalnih reformi koje bi poboljšale investicijsku klimu.

Izbori bi se trebali održati u studenom, a koalcijskoj vladi i dalje pada potpora kao i popularnost HDZ-a i premijerke Kosor. Šanse za pobjedu HDZ-a i formiranje nove koalicijske vlade su male. Što će datum izbora biti bliži, tenzije će se povećavati kako između tako i unutar stranaka.

U studenom je Hrvatska napravila još jedan korak pri priključivanju EU zatvorivši još tri poglavlja. EU je čak i pohvalila cjelokupni napredak Hrvatske. Ipak, smatra se da Hrvatska mora poraditi na borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, boljoj organizaciji sudova i administracije te zaštiti nacionalnih manjina. D&B očekuje da će se Hrvatska priključiti EU početkom 2012. godine
 
DETALJNI BONITETI
već od 222,00 kn (+PDV)