Zur Navigation | Zum Inhalt
OBJAVI IH SVE !!! PDF Ispis E-mail
Autor NTS   
Objavite sva svoja dospjela, a nenaplaćena potraživanja i učinite ih dostupnim svim našim korisnicima! Jednako tako, provjerite urednost poslovanja Vašeg potencijalnog ili trenutnog partnera/klijenta!

Objaviti možete sva svoja dospjela, a nenaplaćena potraživanja koja su nastala na temelju:
- izdanog računa za isporučenu robu/uslugu
- izdanog terećenja
- kamatnog izračuna
- nagodbe
- pravomoćnog sudskog rješenja
- arbitražne odluke
- kompenzacije (prijeboj)
- izjave/ugovora o dugu
- općih ugovornih odnosa (prodaja, najam i sl.)
- radnog odnosa (plaće, honorari, doprinosi, porezi) - posebnost za fizičke osobe

Naš servis je dostupan svim vaninstitucionalnim subjektima, a to su:
- trgovačka društva (d.o.o., d.d., j.t.d., k.d. i g.i.u.)
- obrti
- slobodna zanimanja
- fizičke osobe (građani)

Dužnici mogu biti isključivo trgovačka društva.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.
 
DETALJNI BONITETI
već od 222,00 kn (+PDV)